خانه برچسب‌ها هما ارژنگی

برچسب: هما ارژنگی

نقش تاریخ بر بوم «ارژنگی» / گفتگو با هما ارژنگی

در آن روز‌های کودکی، از دیدن گاه‌گاه آن‌ها شگفت زده می‌شدم، ولی بعد‌ها دانستم که این مجموعه، به‌همراه کتاب‌های پربرگ و سنگینی که به دانشنامه می‌مانستند و گونه‌های بسیاری از پوشش‌های جنگی و اسلحه دوره‌های گوناگون جنگ‌های ایران و جهان در آن‌ها به چشم می‌خورد، همه برای بهره‌گیری در نقاشی هستند. این کتاب‌ها به زبان روسی نوشته شده بودند و، چون پدر روسی می‌دانست، از نگاره‌های این کتاب‌ها استفاده می‌کرد؛ بنابراین چیزی که رسام ارژنگی را نسبت به نگارگران زمان خودش متمایز می‌کند، این است که هر تابلوی تاریخی ایشان با پژوهش روی لباس و وسایل جنگی آن دوران ترسیم شده است. یعنی مانند کار بسیاری دیگر، انتزاعی و تصوری نیست و بر اساس واقعیت‌های تاریخی هر دوره ترسیم شده است.

چکامه مازندران – سروده هما ارژنگی

چکامه مازندران سروده هما ارژنگی چکامه سرای سرشناس به انگیزه پاسداشت مرزهای ایران زمین

رویدادهای ویژه