خانه برچسب‌ها مهدی اخوان ثالث

برچسب: مهدی اخوان ثالث

همایش یادی از مهدی اخوان ثالث برگزار می شود

یادی از مهدی اخوان ثالث برگزار می شود. انجمن فرهنگی افراز با همکاری انتشارات زمستان و خانه هنرمندان برنامه «یادی از مهدی اخوان ثالث» را برگزار می کند.

رویدادهای ویژه