خانه برچسب‌ها منشور کوروش

برچسب: منشور کوروش

عبدالمجید ارفعی: عاشق نبودم سراغ گل نبشته‌ها نمی‌رفتم

در عوض تاریخ اجتماعی زیادی در آنها وجود دارد. اگر خواهان کشف این نکته باشیم که در ایالت پارس چه می‌گذشته باید به سراغ آنها برویم. بی‌شک این گل نبشته‌ها و لوح‌های گلی را می‌توان از بزرگ‌ترین اسنادی دانست که برای ما از پیش از اسلام باقی مانده اما کاری در خصوص بازگرداندن آنها انجام نمی‌شود.

رویدادهای ویژه