خانه برچسب‌ها شاهنامه

برچسب: شاهنامه

کارزار ثبت جهانی توس به راه افتاد

نوروز _ گروه خبر : کارزار ثبت جهانی توس به راه افتاد. کارزار ثبت جهانی توس از سوی گروهی از دوستداران میراث...

«دلبستۀ یاران خراسانی خویشم» / سایه اقتصادی نیا

اینک تنها دو تن در خاک محوطۀ آرامگاه فردوسی دفن شده‌اند: اخوان‌ثالث و شجریان. سنگ اخوان کوچک و درویشانه است، مثل خودش که گفت «هیچیم و چیزی کم»؛ و چه خوب اگر سنگ شجریان نیز ‌هم‌وزن باشد با آنچه او خود را بدان می‌خواند: «خاک‌پای مردم ایران». افزون آنکه در دامن جبروت فردوسی، هر آرا و پیرایی زائد و زیاد است.

سخنی با رئیس‌جمهور دربارۀ ایوان مداین / میلاد عظیمی

خبرگزاری فارس فیلمی را منتشر کرده که نشان می‌دهد بخش‌هایی از ایوان مداین فروریخته است. از غربت ایوان گریه‌ناک شدم. بنایی که نماد و نشان ایران است اما دست سرنوشت او را به میان غریبگان افکنده است. کنار ما نیست تا تیمارش کنیم و دردش را برچینیم. باید از دور نزعش را تماشا کنیم.

نمایشگاه دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه به تهران رسید

نمایشگاه دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه در پنجمین مقصد خود به تهران رسید . پس از رشت، قزوین, گرگان و مشهد این بار تهران میزبان نمایشگاه جشنواره ملی عکس شاهنامه خواهد بود.

همه روزگار تو نوروز باد (پژوهشی درباره نوروز) / منصور رستگار...

پژوهشی درباره نوروز / منصور رستگار فسائی همه ساله بخت تو پیروز باد

رویدادهای ویژه