خانه برچسب‌ها راضیه موسوی

برچسب: راضیه موسوی

نخستین شاعران ایران / راضیه موسوی

با بررسی اسناد و آثار مکتوب به جا مانده از ایران باستان، آثار منظومی می‏یابیم که می‏توان آنها را نخستین شعر‏های ایران باستان و سرایندگان آنان را نیز نخستین شاعران ایران دانست. بر‏طبق مطالعات زبان‏شناسی تطبیقی، زبان دو بعد دارد، بعد توصیفی، یعنی بعد زبانی و بعد هنری و شعری. بعد زبانی در پی عاملی ست که یک پیام زبانی را به اثری هنری تبدیل کند.

رویدادهای ویژه