خانه برچسب‌ها داریوش آشوری

برچسب: داریوش آشوری

داریوش آشوری: من از آن کسانى هستم که اروپایی ‏ها به...

من به عنوان کسى که به زبان حساس است و براى پرورش و نگاهداشت آن مى‏کوشد، بخشى از پروژه ‏ام شناخت مشکل ملى زبانى ماست در برخورد با دنیاى مدرن. یعنى، اینکه این زبان با میراث فرهنگى و تاریخى خود چگونه مى‏تواند پاسخگوى نیازهاى امروز ما باشد، به‏ ویژه در رویکرد به جهان علم و تکنولوژى. البته در آغاز احساسات وطن‏ پرستانه هم در این رویکردِ زبانى دخالت داشت. اما با طرح مسأله ‏ى زبان و دنبال کردن آن رفته رفته به جنبه ‏ى کارکردى زبان کشیده شدم و این پرسش گریبان‏م را گرفت که، زبان فارسى تا چه حد از عهده بیان مسائل دنیاى مدرن برمى‏ آید،

رویدادهای ویژه