خانه برچسب‌ها باشگاه شاهنامه پژوهان

برچسب: باشگاه شاهنامه پژوهان

آیین سپاس علی اکبرصادقی برگزار می شود

در نهمین برنامه از سلسله‌برنامه‌های سپاس، آیین سپاس علی اکبرصادقی از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزارخواهد...

رویدادهای ویژه