خانه برچسب‌ها ایران

برچسب: ایران

داریوش شایگان: ایران همیشه امپراطوری بوده است

کسی توجه نمی کند که چرا هرودوت این همه درباره ایران نوشته، چون او شهروند ایرانی است، اهل هالیکارناس در یونان (بدروم کنونی در ترکیه)، که ساتراپی ایران بود. چنانکه گفتم از همان زمان ایران موقعیت امپراتوری داشته است. حالا هم که در این منطقه نقش مهمی ایفا می کند به خاطر موقعیتش است. هر حکومتی در ایران روی کار باشد، این موقعیت همچنان پابرجا خواهد بود.

رویدادهای ویژه