نوروز _ گروه خبر: بیستم دیماه سالگرد شهادت امیر کبیر است.میرزا محمدتقی‌خان فراهانی مشهور به امیرکبیر، از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود. اصلاحات او الهام بخش بود و در جهت توسعه ایران انجام شد.مدت صدارت امیرکبیر تنها سه سال و سه ماه بود. او بنیان‌گذار دارالفنون بود که برای آموزش دانش و فنّاوری‌های نو به فرمان او در تهران پایه‌گذاری شد.انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از دیگر کارهای اوست. امیرکبیر پس از این‌که با دسیسه اطرافیان شاه برکنار شد و به کاشان تبعید شد، در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید. پیکر او در شهر کربلا به خاک سپرده شده‌است.