نوروز _ گروه خبر: رادیو شاهنامه آمد. بخش نخست رادیو شاهنامه که مستقل و به شکل شنیداری و در قالب پادکست تولید شده است منتشر شد. گفتگو با شاهنامه پژوهان؛ معرفی کتاب؛ پخش سخنرانی شاهنامه پژوهان و … از بخش های این رادیو است که به شکل هفتگی پخش می شود. رادیو شاهنامه شنبه ها در رسانه های مختلف منتشر خواهد شد. گوینده رادیو شاهنامه فرانک خسروی و سردببر و تهیه کننده آن کوروش جوادی است. رادیو شاهنامه را می توانید در تارنماهایی مانند شنوتو، کست باکس و ساوندکلود گوش دهید.